Idees Soltes

Aldus

Mea culpa

30 de juliol de 2007
General

Els principals responsables de la fallida en el subministrament del servei d’electricitat som els ciutadans de Barcelona especialment i de Catalunya en general.Crec que hem oblidat que si algú té la capacitat, el dret i la responsabilitat social de regular i impedir la ja aparentment institucionalitzada impunitat en els abusos de les classes polítiques, de

Llegir més